Fideo gan Grwp Trysorau Talsarnau. Hanes y ceiau llechi a adeiladwyd ar lan yr afon Dwyryd lle bu llechi o chwareli...

Category: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 545

Dyma ffilm fer am GISDA gan y bobl ifanc sy'n defnyddio'r gwasanaethau. Mae GISDA yn darparu cefnogaeth a chyfleoedd i...

Category: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 241

Ail-Ddeddfiad Marchogion Canoloesol Ardudwy yng Nghastell Caernarfon Awst 2016Ardudwy Knights medieval re-enactment at...

Category: Clybiau Lleol - Local Clubs
Views: 245

Taith gerdded o amgylch strydoedd canol oesol Caernarfon gyda Emrys Llywelyn.  Ffilmiwyd gan t├«m 'Cofis with...

Category: Hanes Lleol - Local History
Views: 179

Aelodau Gwerin y Coed ac Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru yn ymchwilio bywyd gwyllt yn un o'r pyllau yn Gwaith...

Category: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 222

Penwythnos gyda Gwerin y Coed ble mae'r plant yn dysgu sgiliau campio a byw yn y coed

Category: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 122

Cymharu 1949 Royal Enfield Model 'G' 350cc a 1952 Royal Enfield 'Bullet'. Wedi eu adnewyddu yn garej Lluest...

Category: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 118

Aelodau Gwerin Y Coed ar daith i ben mynydd Y Cnicht

Category: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 289

A short history of the Church at Llanfihangel-y-Traethau, filmed, edited and produced by Grwp Trysorau Talsarnau

Category: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 222

Hanes byr o Eglwys Llanfihangel-y-Traethau wedi ei ffilmio, golygu ac ei chynhyrchu gan Grwp Trysorau Talsarnau

Category: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 192

Ffair Egin Gwyrdd yn y Neuadd Goffa Penrhyndeudraeth / Penrhyndeudraeth Green Shoots Fair 2016

Category: Digwyddiadau Lleol - Local Events
Views: 216

Gwyl Flodau a Gwasanaeth o Ddiolchgarwch Eglwys Sanctaidd Penrhyndeudraeth 9fed - 12fed o Fehefin 2016 i gydnabod...

Category: Gwasanaethau Capeli - Church & Chapel Services
Views: 120

Latest Videos

Fideo gan Grwp Trysorau Talsarnau. Hanes y ceiau llechi a adeiladwyd ar lan yr afon Dwyryd lle bu llechi o chwareli...

Category: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 545

Dyma ffilm fer am GISDA gan y bobl ifanc sy'n defnyddio'r gwasanaethau. Mae GISDA yn darparu cefnogaeth a chyfleoedd i...

Category: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 241

Ail-Ddeddfiad Marchogion Canoloesol Ardudwy yng Nghastell Caernarfon Awst 2016Ardudwy Knights medieval re-enactment at...

Category: Clybiau Lleol - Local Clubs
Views: 245

Popular Videos

Category: Digwyddiadau Lleol - Local Events
Views: 22514

Short clips of Patrick McGoohan during rehearsals prior to filming scenes from the cult series The Prisoner. Digitised...

Category: Hanes Lleol - Local History
Views: 12431

Rali Coffaol Robin Jac

Category: Pobl a Lleoedd - People and Places
Views: 12156

advert1

BIG