Pryderion Traffig yn Penrhyn/Traffic Concerns in Penrhyndeudraeth

Views : 1802 Added on : 3-Jul-2015
Uploaded by : tonytimms2

Cyfweliad a gofnodwyd gan grŵp o bobl ifanc yn Penrhyndeudraeth am bryderon trigolion lleol ynglyn a cynydd y llif traffig a ddisgwylir yn sgil agoriad y Bont Briwet newydd yn Gorffennaf 2015.
An interview recorded by a group of young people in Penrhyndeudraeth about the concerns of local residents regarding the expected increase in traffic flow as a result of the opening of the new Briwet Bridge in July 2015

Latest Videos

Fideo gan Grwp Trysorau Talsarnau. Hanes y ceiau llechi a adeiladwyd ar lan yr afon Dwyryd lle bu llechi o chwareli...

Category: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 545

Dyma ffilm fer am GISDA gan y bobl ifanc sy'n defnyddio'r gwasanaethau. Mae GISDA yn darparu cefnogaeth a chyfleoedd i...

Category: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 241

Ail-Ddeddfiad Marchogion Canoloesol Ardudwy yng Nghastell Caernarfon Awst 2016Ardudwy Knights medieval re-enactment at...

Category: Clybiau Lleol - Local Clubs
Views: 245

Popular Videos

Category: Digwyddiadau Lleol - Local Events
Views: 22514

Short clips of Patrick McGoohan during rehearsals prior to filming scenes from the cult series The Prisoner. Digitised...

Category: Hanes Lleol - Local History
Views: 12431

Rali Coffaol Robin Jac

Category: Pobl a Lleoedd - People and Places
Views: 12156

advert1

BIG