Gweld Gwaith Powdwr

Views : 2487 Added on : 28-Nov-2014
Uploaded by : tonytimms2

www.llinosgriffin.com - Dyma ffilm fer gan aelodau ifanc Gwerin y Coed am Gwaith Powdwr (Cookes Explosives), gyda Lowri Evans, cyn-weithwraig y ffatri ffrwydron ym Mhenrhyndeudraeth. Mae'r grwp yn mwynhau defnyddio'r safle i ddysgu am hanes eu hardal a'u hamgylchfyd. / This is a short film by the young members of Gwerin y Coed about Gwaith Powdwr (Cookes Explosives), Penrhyndeudraeth, with ex-factory worker, Lowri Evans. The group now uses the site to learn more about the history of area and their environment. (Gyda diolch i / With thanks to: Deudraeth Cyf)

Latest Videos

Fideo gan Grwp Trysorau Talsarnau. Hanes y ceiau llechi a adeiladwyd ar lan yr afon Dwyryd lle bu llechi o chwareli...

Category: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 545

Dyma ffilm fer am GISDA gan y bobl ifanc sy'n defnyddio'r gwasanaethau. Mae GISDA yn darparu cefnogaeth a chyfleoedd i...

Category: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 241

Ail-Ddeddfiad Marchogion Canoloesol Ardudwy yng Nghastell Caernarfon Awst 2016Ardudwy Knights medieval re-enactment at...

Category: Clybiau Lleol - Local Clubs
Views: 245

Popular Videos

Category: Digwyddiadau Lleol - Local Events
Views: 22514

Short clips of Patrick McGoohan during rehearsals prior to filming scenes from the cult series The Prisoner. Digitised...

Category: Hanes Lleol - Local History
Views: 12431

Rali Coffaol Robin Jac

Category: Pobl a Lleoedd - People and Places
Views: 12156

advert1

BIG