Ceiau Llechi Afon Dwyryd

Views : 545 Added on : 31-Jan-2017
Uploaded by : tonytimms2

Fideo gan Grwp Trysorau Talsarnau. Hanes y ceiau llechi a adeiladwyd ar lan yr afon Dwyryd lle bu llechi o chwareli Blaenau Ffestiniog yn cael eu llwytho ar gychod hwylio i'w trosglwyddo i longau wedi eu hangori ym Mae Tremadog ar gyfer allforio ledled y byd

A video created by Grwp Trysoray Talsarnau. A history of the slate quays built on the banks of the river Dwyryd where slate from the slate quarries in Blaenau Ffestiniog were loaded on to small sailing boats for transferring to larger ships anchored in Tremadog Bay for export worldwide

Latest Videos

Fideo gan Grwp Trysorau Talsarnau. Hanes y ceiau llechi a adeiladwyd ar lan yr afon Dwyryd lle bu llechi o chwareli...

Category: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 545

Dyma ffilm fer am GISDA gan y bobl ifanc sy'n defnyddio'r gwasanaethau. Mae GISDA yn darparu cefnogaeth a chyfleoedd i...

Category: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 241

Ail-Ddeddfiad Marchogion Canoloesol Ardudwy yng Nghastell Caernarfon Awst 2016Ardudwy Knights medieval re-enactment at...

Category: Clybiau Lleol - Local Clubs
Views: 245

Popular Videos

Category: Digwyddiadau Lleol - Local Events
Views: 22514

Short clips of Patrick McGoohan during rehearsals prior to filming scenes from the cult series The Prisoner. Digitised...

Category: Hanes Lleol - Local History
Views: 12431

Rali Coffaol Robin Jac

Category: Pobl a Lleoedd - People and Places
Views: 12156

advert1

BIG