Parti Gadael Joan ac Ifan y Griffin Penrhyndeudraeth 1991

Views : 4470 Added on : 21-Jul-2014
Uploaded by : tonytimms2

Noson olaf Joan ac Ifan yn y Griffin Penrhyndeudraeth yn 1991.  Llawer o hen wynebau a canu ardderchog.  (hic!)

 
Last night as landlords for Joan and Ifan at the Griffin in Penrhyndeudraeth 1991.  Many faces from the past and brilliant singing at the bar.  (hic!)

Latest Videos

Fideo gan Grwp Trysorau Talsarnau. Hanes y ceiau llechi a adeiladwyd ar lan yr afon Dwyryd lle bu llechi o chwareli...

Category: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 545

Dyma ffilm fer am GISDA gan y bobl ifanc sy'n defnyddio'r gwasanaethau. Mae GISDA yn darparu cefnogaeth a chyfleoedd i...

Category: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 241

Ail-Ddeddfiad Marchogion Canoloesol Ardudwy yng Nghastell Caernarfon Awst 2016Ardudwy Knights medieval re-enactment at...

Category: Clybiau Lleol - Local Clubs
Views: 245

Popular Videos

Category: Digwyddiadau Lleol - Local Events
Views: 22514

Short clips of Patrick McGoohan during rehearsals prior to filming scenes from the cult series The Prisoner. Digitised...

Category: Hanes Lleol - Local History
Views: 12431

Rali Coffaol Robin Jac

Category: Pobl a Lleoedd - People and Places
Views: 12156

advert1

BIG