Festival No 6 - The Pet Shop Boys & Cor y Brythoniaid

Views : 9435 Ychwanegwyd ar : 9-Sep-2014

Sam Pierce o Garej Pierce, Stryd Fawr Penrhyndeudraeth gynt yn sgwrsio gyda Cen ap Tomos am yr amser pan oeddynt yn...

Categori: Pobl a Lleoedd - People and Places
Views: 4056

Cynyrchiad HTV Cymru ar gyfer S4C. Rhaglen a recordiwyd ar dâp fideo yn 1987 a sydd wedi ei ddigido yn ddiweddar er...

Categori: Hanes Lleol - Local History
Views: 1486

Beic Modur Royal Enfield 350cc Bullet yn wreiddiol o 1954 yn cael ei adnewyddu yn Garej Lluest Penrhyndeudraeth

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 221

Patrick McGoohan during rehearsals when filming Scene 18 of The Prisoner series at Portmeirion in 1967/68 with views...

Categori: Hanes Lleol - Local History
Views: 8035

Taith gerdded o amgylch strydoedd canol oesol Caernarfon gyda Emrys Llywelyn.  Ffilmiwyd gan tîm 'Cofis with...

Categori: Hanes Lleol - Local History
Views: 176

Aelodau o Glwb Beiciau Eryri yn mwynhau noson o ganu (a cwrw!) yn Nhafarn Glan yr Afon, Talgarreg yn nghwmni y canwr...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 1930
Categori: Hanes Lleol - Local History
Views: 5207

Agoriad swyddogol Pont Briwet gyda disgyblion Ysgol Cefn Coch Penrhyndeudraeth ac Ysgol TalsarnauThe official opening...

Categori: Digwyddiadau Lleol - Local Events
Views: 1349

Merched y Wawr Talsarnau yn ymweld a Llyfrgell Genedlaethol Aberystwyth

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 216

Hanes y cwmni mewn lluniau A history of the company in pictures

Categori: Hanes Lleol - Local History
Views: 2481

www.llinosgriffin.com - Dyma ffilm fer gan aelodau ifanc Gwerin y Coed am Gwaith Powdwr (Cookes Explosives), gyda...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 2484

Glimpses of the village and surrounding area as they prepare for the the forthcoming event.   Construction of the...

Categori: Digwyddiadau Lleol - Local Events
Views: 3937

Ffilm Super 8 sine a gyflenwir yn wreiddiol gan Gwilym Phillips wedi ei digido a'i ail feistrioli gan  Deudraeth...

Categori: Carnifalau o'r Gorffenol - Carnivals of the Past
Views: 5481

Taith elusen gan aelodau o Glwb Beiciau Eryri yn cychwyn ar y 23ain o Orffennaf 2015 o Faes Awyr Caernarfon ar siwrne...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 1872

Trychineb Cwch Fferi

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 377

Cerddoriaeth Band Arian Deudraeth yn cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Aberdâr ym 1956 a Llangefni yn 1957....

Categori: Hanes Lleol - Local History
Views: 3476

Dyddiau Roc a Rol - Noson Sbardun Hughes yn Neuadd Goffa Penrhyndeudraeth ar y 24ain o Hydref gyda Bryn Fon a'r Band...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 6418

Ffilm fer gan Grwp Trysorau Talsarnau yn disgrifio ffordd unigryw o ddal lledod (flatfish) ar y Traeth Bach pan roedd...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 308

Clwb Beicio Eryri yn cychwyn ar ei rali gwreiddiol o Benrhyndeudraeth i Llangollen, ond am eu bod yn bygwth glaw yno...

Categori: Clybiau Lleol - Local Clubs
Views: 2537

Ffilm sine wedi ei recordio yn wreiddiol gan Gwilym Phillips ar gamera Super 8 a wedi ei digido a'i ail feistrioli gan...

Categori: Carnifalau o'r Gorffenol - Carnivals of the Past
Views: 10044

A short history of the Church at Llanfihangel-y-Traethau, filmed, edited and produced by Grwp Trysorau Talsarnau

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 220

Dawnsio Llinell Canolfan Heneiddio'n Dda NefynLine Dancing classes held at the Agewell Centre in Nefyn

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 840

Cadwch yn heini ac yn iach yn eich Canolfan Hamdden leol yng Ngwynedd: 

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 128

Rhaglen BBC Dechrau Canu, Dechrau Canmol wedi ei recordio oddi ar y teledu yn 1986. Wedi ei digido o'r fideo gan...

Categori: Gwasanaethau Capeli - Church & Chapel Services
Views: 5808

The Pet Shop Boys singing 'Go West' accompanied by The Brythoniaid Male Voice Choir on stage at Festival No6 at...

Categori: Digwyddiadau Lleol - Local Events
Views: 9435

Y drên stêm  olaf rhwng  Bala a Blaenau Ffestiniog ar y 22ain o Ionawr 1961 - wedi ei digido o fideo a...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 650

Cyfweliad a gofnodwyd gan grŵp o bobl ifanc yn Penrhyndeudraeth am bryderon trigolion lleol ynglyn a cynydd y llif...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 1800
Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 57

Short clips of Patrick McGoohan during rehearsals prior to filming scenes from the cult series The Prisoner. Digitised...

Categori: Hanes Lleol - Local History
Views: 12430

Rali Coffaol Robin Jac

Categori: Pobl a Lleoedd - People and Places
Views: 12097

Ffilm sine wedi ei recordio yn wreiddiol gan Gwilym Phillips ar gamera Super 8 a wedi ei digido a'i ail feistrioli gan...

Categori: Carnifalau o'r Gorffenol - Carnivals of the Past
Views: 10044

The Pet Shop Boys singing 'Go West' accompanied by The Brythoniaid Male Voice Choir on stage at Festival No6 at...

Categori: Digwyddiadau Lleol - Local Events
Views: 9435

Fideo gan Grwp Trysorau Talsarnau. Hanes y ceiau llechi a adeiladwyd ar lan yr afon Dwyryd lle bu llechi o chwareli...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 513

Dyma ffilm fer am GISDA gan y bobl ifanc sy'n defnyddio'r gwasanaethau. Mae GISDA yn darparu cefnogaeth a chyfleoedd i...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 239

Ail-Ddeddfiad Marchogion Canoloesol Ardudwy yng Nghastell Caernarfon Awst 2016Ardudwy Knights medieval re-enactment at...

Categori: Clybiau Lleol - Local Clubs
Views: 243

Taith gerdded o amgylch strydoedd canol oesol Caernarfon gyda Emrys Llywelyn.  Ffilmiwyd gan tîm 'Cofis with...

Categori: Hanes Lleol - Local History
Views: 176

Fideos Diweddaraf

Fideo gan Grwp Trysorau Talsarnau. Hanes y ceiau llechi a adeiladwyd ar lan yr afon Dwyryd lle bu llechi o chwareli...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 513

Dyma ffilm fer am GISDA gan y bobl ifanc sy'n defnyddio'r gwasanaethau. Mae GISDA yn darparu cefnogaeth a chyfleoedd i...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 239

Ail-Ddeddfiad Marchogion Canoloesol Ardudwy yng Nghastell Caernarfon Awst 2016Ardudwy Knights medieval re-enactment at...

Categori: Clybiau Lleol - Local Clubs
Views: 243

Fideos Poblogaidd

Categori: Digwyddiadau Lleol - Local Events
Views: 22512

Short clips of Patrick McGoohan during rehearsals prior to filming scenes from the cult series The Prisoner. Digitised...

Categori: Hanes Lleol - Local History
Views: 12430

Rali Coffaol Robin Jac

Categori: Pobl a Lleoedd - People and Places
Views: 12097

hysbyswch eich busnes yma

BIG