Festival No 6 - The Pet Shop Boys & Cor y Brythoniaid

Views : 9384 Ychwanegwyd ar : 9-Sep-2014

Fideo gan G W Jones 1996

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 4698

Cyfweliad a gofnodwyd gan grŵp o bobl ifanc yn Penrhyndeudraeth am bryderon trigolion lleol ynglyn a cynydd y llif...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 1793

Agoriad swyddogol Pont Briwet gyda disgyblion Ysgol Cefn Coch Penrhyndeudraeth ac Ysgol TalsarnauThe official opening...

Categori: Digwyddiadau Lleol - Local Events
Views: 1344

Ffilm gan Eirlys Roberts o'r Sioe Flynyddol ar y Cei ym Mhorthmadog ar y 7fed o Fedi 2014 A film by Eirlys Roberts of...

Categori: Clybiau Lleol - Local Clubs
Views: 3681

Crwydro'r Ceunant - Yn mis Medi 2014 cafodd criw o rieni ifanc y cyfle i fynd i ddarganfod afonydd Eryri, dyma flas...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 2377

www.llinosgriffin.com - Dyma ffilm fer gan aelodau ifanc Gwerin y Coed am Gwaith Powdwr (Cookes Explosives), gyda...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 2478

Ffilm sine wedi ei recordio yn wreiddiol gan Gwilym Phillips ar gamera Super 8 a wedi ei digido a'i ail feistrioli gan...

Categori: Carnifalau o'r Gorffenol - Carnivals of the Past
Views: 10040

Wedi ei adeiladu yn 1931, mae perygl y bydd sinema y Coliseum yn cau am byth. Yn 1983, daeth pobl ffyddlon a...

Categori: Hanes Lleol - Local History
Views: 2772

Beic Modur Royal Enfield 350cc Bullet yn wreiddiol o 1954 yn cael ei adnewyddu yn Garej Lluest Penrhyndeudraeth

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 216

Aelodau o ddosbarth arlunio yng Nghanolfan Heneiddio'n Dda Nefyn Members of the art class at the Agewell Centre in...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 884

Taith elusen gan aelodau o Glwb Beiciau Eryri yn cychwyn ar y 23ain o Orffennaf 2015 o Faes Awyr Caernarfon ar siwrne...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 1864

Côr Nefyn Heneiddio'n Dda yn canu detholiad o garolau yn Sioe Nadolig Nefyn 2015 / The Agewell Nefyn Choir singing a...

Categori: Digwyddiadau Lleol - Local Events
Views: 491

Cerddoriaeth Band Arian Deudraeth yn cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Aberdâr ym 1956 a Llangefni yn 1957....

Categori: Hanes Lleol - Local History
Views: 3463

Merched y Wawr Talsarnau yn ymweld a Llyfrgell Genedlaethol Aberystwyth

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 209

Iorweth Davies  a John Prysor yn hel atgofion am eu amser yn Gwaith Powdwr Penrhyn.  Recordiwyd gan grwp o...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 705

Ail-Ddeddfiad Marchogion Canoloesol Ardudwy yng Nghastell Caernarfon Awst 2016Ardudwy Knights medieval re-enactment at...

Categori: Clybiau Lleol - Local Clubs
Views: 237

Ffilm Super 8 sine a gyflenwir yn wreiddiol gan Gwilym Phillips wedi ei digido a'i ail feistrioli gan  Deudraeth...

Categori: Carnifalau o'r Gorffenol - Carnivals of the Past
Views: 5472

Trychineb Cwch Fferi

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 372

Dyma ffilm fer am GISDA gan y bobl ifanc sy'n defnyddio'r gwasanaethau. Mae GISDA yn darparu cefnogaeth a chyfleoedd i...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 230

Cynyrchiad HTV Cymru ar gyfer S4C. Rhaglen a recordiwyd ar dâp fideo yn 1987 a sydd wedi ei ddigido yn ddiweddar er...

Categori: Hanes Lleol - Local History
Views: 1480

Atgofion John Prysor Owen am yr amser pan roedd yn gweithio yn Gwaith Powdwr Penrhyn.  Cyfweliad a ffilmio gan...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 1245

Dyddiau Roc a Rol - Noson Sbardun Hughes yn Neuadd Goffa Penrhyndeudraeth ar y 24ain o Hydref gyda Bryn Fon a'r Band...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 6410

Patrick McGoohan during rehearsals when filming Scene 18 of The Prisoner series at Portmeirion in 1967/68 with views...

Categori: Hanes Lleol - Local History
Views: 8031

Short clips of Patrick McGoohan during rehearsals prior to filming scenes from the cult series The Prisoner. Digitised...

Categori: Hanes Lleol - Local History
Views: 12420

Rhaglen BBC Dechrau Canu, Dechrau Canmol wedi ei recordio oddi ar y teledu yn 1986. Wedi ei digido o'r fideo gan...

Categori: Gwasanaethau Capeli - Church & Chapel Services
Views: 5801

Ffilm sine wedi ei recordio yn wreiddiol gan Gwilym Phillips ar gamera Super 8 a wedi ei digido a'i ail feistrioli gan...

Categori: Carnifalau o'r Gorffenol - Carnivals of the Past
Views: 7374

Ffilm fer gan Grwp Trysorau Talsarnau yn disgrifio ffordd unigryw o ddal lledod (flatfish) ar y Traeth Bach pan roedd...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 302

Cen ap Tomos yn sgwrsio gyda trigolion Talgarreg am yr orymdaith tractorau a gynhaliwyd yn y pentref a fu'n...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 1225

Short clips of Patrick McGoohan during rehearsals prior to filming scenes from the cult series The Prisoner. Digitised...

Categori: Hanes Lleol - Local History
Views: 12420

Rali Coffaol Robin Jac

Categori: Pobl a Lleoedd - People and Places
Views: 11854

Ffilm sine wedi ei recordio yn wreiddiol gan Gwilym Phillips ar gamera Super 8 a wedi ei digido a'i ail feistrioli gan...

Categori: Carnifalau o'r Gorffenol - Carnivals of the Past
Views: 10040

The Pet Shop Boys singing 'Go West' accompanied by The Brythoniaid Male Voice Choir on stage at Festival No6 at...

Categori: Digwyddiadau Lleol - Local Events
Views: 9384

Fideo gan Grwp Trysorau Talsarnau. Hanes y ceiau llechi a adeiladwyd ar lan yr afon Dwyryd lle bu llechi o chwareli...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 423

Dyma ffilm fer am GISDA gan y bobl ifanc sy'n defnyddio'r gwasanaethau. Mae GISDA yn darparu cefnogaeth a chyfleoedd i...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 230

Ail-Ddeddfiad Marchogion Canoloesol Ardudwy yng Nghastell Caernarfon Awst 2016Ardudwy Knights medieval re-enactment at...

Categori: Clybiau Lleol - Local Clubs
Views: 237

Taith gerdded o amgylch strydoedd canol oesol Caernarfon gyda Emrys Llywelyn.  Ffilmiwyd gan tîm 'Cofis with...

Categori: Hanes Lleol - Local History
Views: 171

Fideos Diweddaraf

Fideo gan Grwp Trysorau Talsarnau. Hanes y ceiau llechi a adeiladwyd ar lan yr afon Dwyryd lle bu llechi o chwareli...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 423

Dyma ffilm fer am GISDA gan y bobl ifanc sy'n defnyddio'r gwasanaethau. Mae GISDA yn darparu cefnogaeth a chyfleoedd i...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 230

Ail-Ddeddfiad Marchogion Canoloesol Ardudwy yng Nghastell Caernarfon Awst 2016Ardudwy Knights medieval re-enactment at...

Categori: Clybiau Lleol - Local Clubs
Views: 237

Fideos Poblogaidd

Categori: Digwyddiadau Lleol - Local Events
Views: 22504

Short clips of Patrick McGoohan during rehearsals prior to filming scenes from the cult series The Prisoner. Digitised...

Categori: Hanes Lleol - Local History
Views: 12420

Rali Coffaol Robin Jac

Categori: Pobl a Lleoedd - People and Places
Views: 11854

hysbyswch eich busnes yma

BIG