Festival No 6 - The Pet Shop Boys & Cor y Brythoniaid

Views : 9348 Ychwanegwyd ar : 9-Sep-2014

A project by Cen ap Tomos to restore a Royal Enfield 350cc Model 'G' motorcycle.  Here we can see the how it...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 4128

Cadwch yn heini ac yn iach yn eich Canolfan Hamdden leol yng Ngwynedd: 

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 117

Glimpses of the village and surrounding area as they prepare for the the forthcoming event.   Construction of the...

Categori: Digwyddiadau Lleol - Local Events
Views: 3935

Ffilm sine wedi ei recordio yn wreiddiol gan Gwilym Phillips ar gamera Super 8 a wedi ei digido a'i ail feistrioli gan...

Categori: Carnifalau o'r Gorffenol - Carnivals of the Past
Views: 10035

Cyngerdd Deyrnged i Sbardun Huws yn Y Neuadd Goffa Penrhyndeudraeth Nos Sadwrn Hydref 24ain.  Perfformiad gan Y...

Categori: Adloniant - Entertainment
Views: 3298

Penwythnos SYM / MFWI Weekend School, Plas Tan y Bwlch, Maentwrog.    5 - 7 Medi/September...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 2190
Categori: Hanes Lleol - Local History
Views: 6414

Hanes diwydiant Torri Tywyrch yn Nhalsarnau rhwng 1953 a 1962 a grewyd gan Grwp Trysorau Talsarnau gyda chymorth...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 198

Beic Modur Royal Enfield 350cc Bullet yn wreiddiol o 1954 yn cael ei adnewyddu yn Garej Lluest Penrhyndeudraeth

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 212

Trychineb Cwch Fferi

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 368

Iorweth Davies  a John Prysor yn hel atgofion am eu amser yn Gwaith Powdwr Penrhyn.  Recordiwyd gan grwp o...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 701

Patrick McGoohan during rehearsals when filming Scene 18 of The Prisoner series at Portmeirion in 1967/68 with views...

Categori: Hanes Lleol - Local History
Views: 8027

Diwrnod o Hwyl Teulu Ni yng Nghricieth. Teulu Ni Fun Day in Criccieth

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 120

www.llinosgriffin.com - Dyma ffilm fer gan aelodau ifanc Gwerin y Coed am Gwaith Powdwr (Cookes Explosives), gyda...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 2473

The Pet Shop Boys singing 'Go West' accompanied by The Brythoniaid Male Voice Choir on stage at Festival No6 at...

Categori: Digwyddiadau Lleol - Local Events
Views: 9348

Dawnsio Llinell Canolfan Heneiddio'n Dda NefynLine Dancing classes held at the Agewell Centre in Nefyn

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 833

Fideo gan G W Jones 1996

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 4695

Cen ap Tomos yn sgwrsio gyda trigolion Talgarreg am yr orymdaith tractorau a gynhaliwyd yn y pentref a fu'n...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 1221

Sam Pierce o Garej Pierce, Stryd Fawr Penrhyndeudraeth gynt yn sgwrsio gyda Cen ap Tomos am yr amser pan oeddynt yn...

Categori: Pobl a Lleoedd - People and Places
Views: 4041

Merched y Wawr Talsarnau yn ymweld a Llyfrgell Genedlaethol Aberystwyth

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 206

Taith elusen gan aelodau o Glwb Beiciau Eryri yn cychwyn ar y 23ain o Orffennaf 2015 o Faes Awyr Caernarfon ar siwrne...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 1857

Dyddiau Roc a Rol - Noson Sbardun Hughes yn Neuadd Goffa Penrhyndeudraeth ar y 24ain o Hydref gyda Bryn Fon a'r Band...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 6405

Deg munud ar ol agoriad swyddogol Pont Briwet roedd pandemoniwm yn y stryd.  Sylwch ar y gŵr oedrannus yn...

Categori: Digwyddiadau Lleol - Local Events
Views: 1259

Grŵp Drama Heneiddio'n Dda Nefyn yn cyflwyno Sioe Nadolig 2015 yn y Ganolfan.  The Nefyn Christmas Show 2015...

Categori: Digwyddiadau Lleol - Local Events
Views: 732

Clwb Beicio Eryri yn cychwyn ar ei rali gwreiddiol o Benrhyndeudraeth i Llangollen, ond am eu bod yn bygwth glaw yno...

Categori: Clybiau Lleol - Local Clubs
Views: 2521

Fideo gan Grwp Trysorau Talsarnau. Hanes y ceiau llechi a adeiladwyd ar lan yr afon Dwyryd lle bu llechi o chwareli...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 362
Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 49

Aelodau o Glwb Beiciau Eryri yn mwynhau noson o ganu (a cwrw!) yn Nhafarn Glan yr Afon, Talgarreg yn nghwmni y canwr...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 1921

Short clips of Patrick McGoohan during rehearsals prior to filming scenes from the cult series The Prisoner. Digitised...

Categori: Hanes Lleol - Local History
Views: 12417

Rali Coffaol Robin Jac

Categori: Pobl a Lleoedd - People and Places
Views: 11643

Ffilm sine wedi ei recordio yn wreiddiol gan Gwilym Phillips ar gamera Super 8 a wedi ei digido a'i ail feistrioli gan...

Categori: Carnifalau o'r Gorffenol - Carnivals of the Past
Views: 10035

The Pet Shop Boys singing 'Go West' accompanied by The Brythoniaid Male Voice Choir on stage at Festival No6 at...

Categori: Digwyddiadau Lleol - Local Events
Views: 9348

Fideo gan Grwp Trysorau Talsarnau. Hanes y ceiau llechi a adeiladwyd ar lan yr afon Dwyryd lle bu llechi o chwareli...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 362

Dyma ffilm fer am GISDA gan y bobl ifanc sy'n defnyddio'r gwasanaethau. Mae GISDA yn darparu cefnogaeth a chyfleoedd i...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 225

Ail-Ddeddfiad Marchogion Canoloesol Ardudwy yng Nghastell Caernarfon Awst 2016Ardudwy Knights medieval re-enactment at...

Categori: Clybiau Lleol - Local Clubs
Views: 232

Taith gerdded o amgylch strydoedd canol oesol Caernarfon gyda Emrys Llywelyn.  Ffilmiwyd gan tîm 'Cofis with...

Categori: Hanes Lleol - Local History
Views: 166

Fideos Diweddaraf

Fideo gan Grwp Trysorau Talsarnau. Hanes y ceiau llechi a adeiladwyd ar lan yr afon Dwyryd lle bu llechi o chwareli...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 362

Dyma ffilm fer am GISDA gan y bobl ifanc sy'n defnyddio'r gwasanaethau. Mae GISDA yn darparu cefnogaeth a chyfleoedd i...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 225

Ail-Ddeddfiad Marchogion Canoloesol Ardudwy yng Nghastell Caernarfon Awst 2016Ardudwy Knights medieval re-enactment at...

Categori: Clybiau Lleol - Local Clubs
Views: 232

Fideos Poblogaidd

Categori: Digwyddiadau Lleol - Local Events
Views: 22498

Short clips of Patrick McGoohan during rehearsals prior to filming scenes from the cult series The Prisoner. Digitised...

Categori: Hanes Lleol - Local History
Views: 12417

Rali Coffaol Robin Jac

Categori: Pobl a Lleoedd - People and Places
Views: 11643

hysbyswch eich busnes yma

BIG