Festival No 6 - The Pet Shop Boys & Cor y Brythoniaid

Views : 9472 Ychwanegwyd ar : 9-Sep-2014

Cerddoriaeth Band Arian Deudraeth yn cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Aberdâr ym 1956 a Llangefni yn 1957....

Categori: Hanes Lleol - Local History
Views: 3485

Wedi ei adeiladu yn 1931, mae perygl y bydd sinema y Coliseum yn cau am byth. Yn 1983, daeth pobl ffyddlon a...

Categori: Hanes Lleol - Local History
Views: 2783

Grŵp Drama Heneiddio'n Dda Nefyn yn cyflwyno Sioe Nadolig 2015 yn y Ganolfan.  The Nefyn Christmas Show 2015...

Categori: Digwyddiadau Lleol - Local Events
Views: 750
Categori: Hanes Lleol - Local History
Views: 6438

Ffilm gan Eirlys Roberts o'r Sioe Flynyddol ar y Cei ym Mhorthmadog ar y 7fed o Fedi 2014 A film by Eirlys Roberts of...

Categori: Clybiau Lleol - Local Clubs
Views: 3692

Crwydro'r Ceunant - Yn mis Medi 2014 cafodd criw o rieni ifanc y cyfle i fynd i ddarganfod afonydd Eryri, dyma flas...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 2388

Sam Pierce o Garej Pierce, Stryd Fawr Penrhyndeudraeth gynt yn sgwrsio gyda Cen ap Tomos am yr amser pan oeddynt yn...

Categori: Pobl a Lleoedd - People and Places
Views: 4062

Sesiwn Ymarfer Côr yng Nghanolfan Heneiddio'n Dda NefynChoir Practice Session at the Agewell Centre Nefyn

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 978

Y drên stêm  olaf rhwng  Bala a Blaenau Ffestiniog ar y 22ain o Ionawr 1961 - wedi ei digido o fideo a...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 654
Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 63

Aelodau Gwerin Y Coed ar daith i ben mynydd Y Cnicht

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 294

Atgofion John Prysor Owen am yr amser pan roedd yn gweithio yn Gwaith Powdwr Penrhyn.  Cyfweliad a ffilmio gan...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 1255

Sesiynnau dawnsio yng Nghanolfan Heneiddio'n Dda NefynDance Sessions at the Agewell Centre in Nefyn

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 812

Noson olaf Joan ac Ifan yn y Griffin Penrhyndeudraeth yn 1991.  Llawer o hen wynebau a canu ardderchog....

Categori: Hanes Lleol - Local History
Views: 4474

Noson o garolau yng Nghapel Nazareth, Penrhyndeudraeth wedi ei recordio gan Victor Humphreys.  Elw y noson yn...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 3027

Carnifal Porthmadog Carnival 1970'sYn dilyn mwy o ymchwil credwn mae hon yw'r fideo cywir ar gyfer 1976 oherwydd fel y...

Categori: Carnifalau o'r Gorffenol - Carnivals of the Past
Views: 5234
Categori: Hanes Lleol - Local History
Views: 5213

Cynyrchiad HTV Cymru ar gyfer S4C. Rhaglen a recordiwyd ar dâp fideo yn 1987 a sydd wedi ei ddigido yn ddiweddar er...

Categori: Hanes Lleol - Local History
Views: 1496

Merched y Wawr Talsarnau yn ymweld a Llyfrgell Genedlaethol Aberystwyth

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 222

Agoriad swyddogol Pont Briwet gyda disgyblion Ysgol Cefn Coch Penrhyndeudraeth ac Ysgol TalsarnauThe official opening...

Categori: Digwyddiadau Lleol - Local Events
Views: 1356

Dyma ffilm fer am GISDA gan y bobl ifanc sy'n defnyddio'r gwasanaethau. Mae GISDA yn darparu cefnogaeth a chyfleoedd i...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 247

Diwrnod o Hwyl Teulu Ni yng Nghricieth. Teulu Ni Fun Day in Criccieth

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 135

Ffilm fer wedi ei recordio gan Grwp Trysorau Talsarnau

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 207

The Pet Shop Boys singing 'Go West' accompanied by The Brythoniaid Male Voice Choir on stage at Festival No6 at...

Categori: Digwyddiadau Lleol - Local Events
Views: 9472

Sesiynnau cadw'n heini yn nghanolfan Heneiddio'n Dda NefynKeep fit classes held at the Agewell Centre Nefyn

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 1153

Glimpses of the village and surrounding area as they prepare for the the forthcoming event.   Construction of the...

Categori: Digwyddiadau Lleol - Local Events
Views: 3941

Clwb Beicio Eryri yn cychwyn ar ei rali gwreiddiol o Benrhyndeudraeth i Llangollen, ond am eu bod yn bygwth glaw yno...

Categori: Clybiau Lleol - Local Clubs
Views: 2546

Cen ap Tomos yn sgwrsio gyda trigolion Talgarreg am yr orymdaith tractorau a gynhaliwyd yn y pentref a fu'n...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 1236

Short clips of Patrick McGoohan during rehearsals prior to filming scenes from the cult series The Prisoner. Digitised...

Categori: Hanes Lleol - Local History
Views: 12434

Rali Coffaol Robin Jac

Categori: Pobl a Lleoedd - People and Places
Views: 12299

Ffilm sine wedi ei recordio yn wreiddiol gan Gwilym Phillips ar gamera Super 8 a wedi ei digido a'i ail feistrioli gan...

Categori: Carnifalau o'r Gorffenol - Carnivals of the Past
Views: 10052

The Pet Shop Boys singing 'Go West' accompanied by The Brythoniaid Male Voice Choir on stage at Festival No6 at...

Categori: Digwyddiadau Lleol - Local Events
Views: 9472

Fideo gan Grwp Trysorau Talsarnau. Hanes y ceiau llechi a adeiladwyd ar lan yr afon Dwyryd lle bu llechi o chwareli...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 595

Dyma ffilm fer am GISDA gan y bobl ifanc sy'n defnyddio'r gwasanaethau. Mae GISDA yn darparu cefnogaeth a chyfleoedd i...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 247

Ail-Ddeddfiad Marchogion Canoloesol Ardudwy yng Nghastell Caernarfon Awst 2016Ardudwy Knights medieval re-enactment at...

Categori: Clybiau Lleol - Local Clubs
Views: 249

Taith gerdded o amgylch strydoedd canol oesol Caernarfon gyda Emrys Llywelyn.  Ffilmiwyd gan tîm 'Cofis with...

Categori: Hanes Lleol - Local History
Views: 183

Fideos Diweddaraf

Fideo gan Grwp Trysorau Talsarnau. Hanes y ceiau llechi a adeiladwyd ar lan yr afon Dwyryd lle bu llechi o chwareli...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 595

Dyma ffilm fer am GISDA gan y bobl ifanc sy'n defnyddio'r gwasanaethau. Mae GISDA yn darparu cefnogaeth a chyfleoedd i...

Categori: Ffilmiau Defnyddwyr - User Generated Films
Views: 247

Ail-Ddeddfiad Marchogion Canoloesol Ardudwy yng Nghastell Caernarfon Awst 2016Ardudwy Knights medieval re-enactment at...

Categori: Clybiau Lleol - Local Clubs
Views: 249

Fideos Poblogaidd

Categori: Digwyddiadau Lleol - Local Events
Views: 22518

Short clips of Patrick McGoohan during rehearsals prior to filming scenes from the cult series The Prisoner. Digitised...

Categori: Hanes Lleol - Local History
Views: 12434

Rali Coffaol Robin Jac

Categori: Pobl a Lleoedd - People and Places
Views: 12299

hysbyswch eich busnes yma

BIG